Oameni

Populaţia
În anul 1948, la recensământ, populaţia comunei era de 2254 de locuitori, la care se adăugau şi cei  112 care trăiau la Ferma Domnita.
În anul 2004 comuna avea 2416 locuitori, iar în 2007 erau înregistraţi 2342 de locuitori.

 Ocupaţii 
Ca  toţi  locuitorii  Bărăganului,  locuitorii  din  comuna  Râmnicelu  s-au  ocupat,  în  egală  măsură,  de  creşterea animalelor şi de agricultură. Pentru agricultură sunt caracteristice culturile orzului, meiului, secarei,  grâului  şi  porumbului.  Erau  utilizate  o  serie  de  unelte  agricole  cum  ar  fi:  secera,  coasa,
cosorul, grapa de nuiele, tăvălugul de piatră, râşniţa de piatră. Mai sunt caracteristice unele sisteme de muncă agricole arhaice, cum sunt cele de arat („arătura roată” şi „arătura la cormană”), treieratul cu caii, vânturatul la vânt.
Sunt menţionate şi încercări de  creştere a albinelor şi a viermilor de mătase. În cel din urmă caz, în vatra satului Râmnicelu a existat o plantaţie de duzi,  în  suprafaţă  de  5,5  ha,  pe  care  comunitatea  a cedat-o,  în  1932,  Fermei  model  Domniţa.  Cultivarea  plantelor  textile  (cânepa  şi  inul),  era  de
asemenea, o îndeletnicire curentă.
În privinţa creşterii animalelor: vaci, boi, cai, oi, porci, se evidenţiază sistemul pendulării oilor, vara  pe islazul satului, iarna în sat. Păstoritul local nu avea nici o legătură cu păstoritul mocanilor ardeleni,
care treceau cu oile lor pe lângă sate, în drum spre baltă. 
În privinţa creşterii cailor, Râmnicelu a avut o situaţie specială, pe teritoriul său funcţionând o fermă
pentru creşterea şi ameliorarea rasei cailor – vezi capitolul special dedicat acestei unităţi.
Meşteşugurile sunt mai slab reprezentate, legate de necesităţile cotidiene: dulgherie, rotărie, fierărie, cojocărie.
Ca şi în trecut, astăzi locuitorii comunei se ocupă de cultivarea pământului (cereale, plante tehnice,  legume) şi de  creşterea animalelor, fie individual, fie prin societăţile existente în comună.

 

 

 

 

Thursday the 5th. . Joomla 3.0 templates. Comuna Rimnicelu